Refik Oral Cd. No:11 41455 Dilovası/KOCAELİ
Telefon +90 262 754 11 11/41
Faks +90 262 754 1142
E-Posta info@komurosb.org.tr

GKOSBARITMA TESİSİ

 

ARITMA TESİSİ

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı 2013 yılında Mass Arıtma tarafından tamamlanmış ve  tesis 2014-2015 yıllarında yine Mass Arıtma tarafından işletilmiştir.

 2016 yılından itibaren Barış Çevre tarafından işletilmeye devam etmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisimizde; OSB ‘de faaliyet gösteren firmalarda sosyal ihtiyaçların karşılanmasından kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların ve saha sulamalarından kaynaklanan endüstriyel nitelikli atıksuların arıtımı olmak üzere 2 proses bulunmaktadır.

Evsel atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 200 m3/gün, endüstriyel atıksu arıtma tesisinin kapasitesi ise 7596 m3/gün’dür.

Evsel nitelikli atıksuyun arıtılması için Membran Biyoreaktör Sistemi (MBR teknolojisi) kullanılmaktadır.

Atık su arıtma tesisimiz 23.02.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Atıksu deşarjı konulu Çevre İzni’ni almıştır.

Tesisimizde Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüm gereklilikler yerine getirilmektedir.

Arıtma Tesisi Havuzlar

Arıtma Tesisi Laboratuvarı