Refik Oral Cd. No:11 41455 Dilovası/KOCAELİ
Telefon +90 262 754 11 11/41
Faks +90 262 754 1142
E-Posta info@komurosb.org.tr

GKOSBKÖMÜRCÜLER OSB’DEN İSTİHDAMA TAM DESTEK

KÖMÜRCÜLER OSB’DEN İSTİHDAMA TAM DESTEK

KÖMÜRCÜLER OSB’DEN İSTİHDAMA TAM DESTEK
Mehmet YILDIRIM

Merhaba Saygıdeğer Sanayi Gazetesi Okuyucu ve Aboneleri;

Makaleme öncelikli konumuz olan istihdam ile başlamak istiyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Şubat 2017 tarihinde TOBB Ekonomi Şurasında başlatılan istihdam seferberliğine Kocaeli Gebze Kömürcüler OSB olarak tam destek veriyoruz.

2003 yılında kurulmaya başlanan bölgemiz, 2013 yıl sonu itibarı ile yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır. OSB’miz Kömür Eleme, Paketleme, Briketleme ve Depolama alanlarında faaliyet gösteren ilk ve tek örnek OSB’dir. Türkiye iç piyasasının yıllık 2,5 milyon ton kaliteli ve yüksek kalorili kömür ihtiyacı bölgemizdeki katılımcılarımız tarafından sağlanmaktadır. 

2017 yılı Mart ayı itibariyle bölgemizde 600 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Günlük OSB’ye gelen ve giden nakliye ve kooperatif araç şoförleri ve tedarikçilerle birlikte dolaylı olarak bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Bölgemizde faaliyet gösteren katılımcı firmalarımız, tedarikçi firmalarımız ve kömür nakliye kooperatif ve nakliye şirketlerinin 2017 yılı sonuna kadar devam eden istihdam seferberliği kampanyası kapsamındaki teşviklerden faydalanabilmeleri için, şubat ayı içerisinde bölge müdürlüğümüzde geniş katılımlı istihdam toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstihdama katkı sağlayabilmek adına Bölge Müdürlüğümüz ve Dilovası İş Kur Şube Müdürlüğü çalışmalarını aynı zamanda firma bazında da koordineli olarak sürdürmektedir.
 
Kömür sektörünün geleceğini değerlendirecek olursak; fosil enerji kaynaklarından olan kömür, geçmişte olduğu gibi gelecekte de enerji kaynakları içindeki önemini koruyacaktır.
 
Kömür deyip geçmemek lazım; doğru teknolojiler ile birçok kömür türünün çevreyi kirletmeden, verimli bir şekilde yakılması ve kullanılması mümkündür. Diğer tüm enerji kaynakları ile kıyaslandığında halen en ucuz yakıttır. 
 
Kömür birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’mizde de ülke kalkınmasında ve toplumun yaşam kalitesinin belirlenmesinde öncü rol alır. Her zaman söylüyorum kömür, daha uzun yıllar, enerji kaynakları içindeki önemli yerini koruyacaktır. Çok büyük rezerve sahip olması, ekonomikliği, teminindeki güvenilirlik ve fiyat istikrarı kömürün ne kadar gerekli ve önemli olduğunun bir göstergesidir. 
 
Tüm Türkiye’de, özellikle özel sektörde istihdamı artırarak işsizliği azaltmayı hedefliyorsak 
Yatırımın önündeki bütün engelleri kaldırarak, yatırım teşviklerinin artırılması gerektiğine inanıyorum. 
 
Ülkemizin uzun vadeli ekonomik hedeflerini yakalayabilmesi için, ciddi emekler verilip kurulumu tamamlanmış sanayi bölgelerine engel olmak yerine, aksine daha da geliştirerek, teknolojiyi ve bilimi daha verimli kullanıp istihdamı daha da artırmanın planlarını yapmalıyız. Bu konuda OSB Olarak, mülki idarenin ve yerel yönetimlerin sanayiciye ve özellikle yatırımcıya desteğini bekliyoruz.
 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSBÜK, OSB’ler ve diğer sanayi kuruluşlarının görüş ve fikirleri alınarak tasarlanan Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısının hayata geçirilmesi de sanayi ve sanayicimiz açısından çok önemli bir husustur. Üretim Reform Paketi kanun tasarısının hayata geçirilmesi durumunda istihdama ciddi anlamda ivme kazandıracağını düşünüyorum.
 
Taslağı;  OSB’ler, Endüstri Bölgeleri ve buralarda sunulan imkânlar bakımından diğer işletmeler için de önemli gelişmeleri barındırmakla birlikte, teşvikler sunması açısından da değerli görmekteyim. 
 
Ülkemizde yaygın biçimde uygulamada olmayan, büyük ölçekli ve limanları olan Endüstri Bölgelerinin kurulmalarının kolaylaştırılmasının da çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, kurulacak Özel Endüstri Bölgeleri’nde devlet yardımlarının hangi şartlar ve limitler dâhilinde yapılacağının daha belirgin hale getirilmesi gerekir. 
 
Sanayi üretiminin ivmelenmesi için önemli gördüğüm bu taslağı sanayinin rekabet gücü açısından değerlendirdiğimizde büyük ölçüde yatırım yeri odaklı olduğunu düşünüyorum. 
 
Bu noktada, taslağın sanayi açısından önemli bir diğer unsur olan üretim süreçlerine ilişkin düzenlemelere de ihtiyaç duyduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu taslağın hayata geçirilmesi Ülkemizin en önemli iş gücü merkezleri olan OSB’lerdeki istihdama pozitif yönde ivme kazandıracağını öngörmekteyim.